Wat je gaat doen

In de functie Regiodirecteur Productie Bouw ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het ondernemingsbeleid op gebied van de productie-aansturing van met name de grote werken binnen de vestigingen. Als Regiodirecteur Productie Bouw zal je door middel van gebruik van moderne bouwmethodes als LEAN en BIM de productiekosten te verlagen, waardoor de commercie meer kansen krijgt en wat ook zal leiden tot de productie van complexere en uitdagendere projecten.

De Regiodirecteur Productie Bouw heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • het maken van een strategisch plan voor nieuwe productietechnieken en verbeteringsprocessen
 • coördineren van de voorbereidings- en uitvoeringsactiviteiten van de bouwteams van de grotere projecten;
 • planning, voortgangsbewaking en bewaking resultaten van de onder hem vallende projecten;
 • toezicht op het beheer en archivering van documenten vanaf het eerste contact tot en met de uitvoering en as built in BIM;
 • ontwikkelingen tot stand brengen, al of niet met medewerking van partners;
 • onderhoudt van het relatienetwerk;
 • het inschatten van risico's per aanbieding en deze vastleggen en een plan van aanpak daarvoor laten opstellen;
 • vaststellen van de projectorganisatie;
 • bewaken van de efficiency en kwaliteit tijdens het project;
 • behandeling van klachten op managementniveau;
 • de terugkoppeling bewerkstelligen van gerealiseerde projecten, zodat hier lering uit kan worden getrokken voor de toekomst;
 • verantwoordelijk voor de werving, selectie, beoordeling en het aannemen van personeel.

Wie we zoeken

De Regiodirecteur Productie Bouw die wij zoeken:

 • bezit minimaal een afgeronde opleiding HBO Bouwkunde of vergelijkbare opleiding;
 • heeft minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke leidinggevende functie;
 • heeft bijzondere kennis van en ervaring met LEAN- en BIM-processen;
 • draagt nieuwe en originele ideeën, benaderingen en oplossingen voor problemen aan. Kijkt verder dan conventionele benaderingen en gevestigde methoden;
 • begrijpt de relatie tussen verschillende informatie en ziet de bredere context. Maakt gebruik van bestaande theorieën en concepten om praktische situaties te begrijpen. Creëert nieuwe concepten om complexe informatie uit te leggen;
 • gaat op zoek naar en analyseert informatie die noodzakelijk is om doelen te bereiken, gebruikmakend van een diversiteit aan benaderingen en bronnen;
 • begrijpt hoe diverse elementen binnen een algeheel proces of systeem met elkaar samenhangen. Houdt rekening met het gevolg dat het veranderen van één element kan hebben op andere delen van het proces;
 • toont besef en begrip van de structuur, politieke verhoudingen en doelstellingen van de organisatie en de invloed die zij kunnen hebben op situaties en thema's die spelen;
 • formuleert strategieën en benaderingswijzen ten einde de visie en doelstellingen van de organisatie te realiseren;
 • identificeert en ontwikkelt vanuit een diversiteit aan mogelijkheden en duidelijke visie voor het team of de organisatie;
 • brengt eigen gedrag in lijn met de doelstellingen van de organisatie. Handelt in het belang van de organisatie;
 • brengt behoeften van de klant aan het licht en toont hiervoor begrip. Is erop gericht om aan deze behoeften te voldoen en streeft klanttevredenheid na;
 • hakt op tijd en met de nodige overtuiging knopen door, ook wanneer er onzekerheid is of de informatie beperkt. Is bereid om impopulaire beslissingen te nemen en deze uit te voeren;
 • plant het werk zo dat gestelde doelen bereikt worden. Brengt vooraf de wijze van werken en benodigde stappen in kaart. Houdt rekening met onvoorziene gebeurtenissen en past plannen aan indien nodig.

Wat we jou bieden

Waar ga je werken

Sommige opdrachtgevers zijn in alle stilte en vertrouwelijkheid op zoek naar de juiste kandidaat. De reden hiervoor kan van geheel uiteenlopende aard zijn. Deze vacature valt onder die categorie.

Eenvoudig reageren

Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande functie en herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!

Wij sturen je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en geven je inzicht in de eventuele vervolgstappen.

Heb je een vraag over deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan 24/7 contact op met Piet Middelbrink via +31 (6) 15053396.